Стриг на овци... Овчарство

Овчарство

Повеќе
1917: Ат - Пазар... Прилепските пазари

Прилепските пазари

Повеќе