Ѓорѓе Андрејевиќ - Кун: „Партизани“ Прилепскиот партизански одред

Формирањето на Прилепскиот партизански одред

Повеќе
Павлина Пирганоска... Павлина Пирганоска

Павлина Иванова Пирганоска

Повеќе
1917: Локален бербер од Прилеп потстрижува германски војник... Берберски еснаф

Берберски еснаф

Повеќе