Прва светска војна: Јордан Тренков на служба во бугарската армија Јордан Тренков

Јордан Тренков

Повеќе