1949/50: Ученици од IV одделение при ОУ „Свети Кирил и Методиј“ со учителката Спасија. ОУ „Свети Кирил и Методиј“

ОУ „Свети Кирил и Методиј“

Повеќе
Година непозната: Ученици од III одделение од ОУ „Свети Кирил и Методиј“ во Плетвар. ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Плетвар

ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Плетвар

Повеќе
1963/64: Ученици од ОУ „Свети Кирил и Методиј“ од Канатларци, сликани со класната и директорот на училиштето. ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Канатларци

ОУ „Свети Кирил и Методиј“, село Канатларци

Повеќе