Учебна 2011/12: Ученици од VIIIа при ОУ „Гоце Делчев“ ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2011/12 година

ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2011/12 година

Повеќе
2008: Наставничкиот колегиум при ОУ „Гоце Делчев“ ОУ „Гоце Делчев“, полуматуранти, 2008 година

ОУ „Гоце Делчев“, полуматуранти во учебната 2007/08 година

Повеќе
Учебна 2007/08: Учителскиот колегиум при ОУ „Гоце Делчев“ ОУ „Гоце Делчев“, учебна 2007/08 година

Учебна 2007/08 година

ОУ „Гоце Делчев“, годишни слики

Повеќе
2004/05. Настап на хорот при ОУ „Гоце Делчев“ ОУ „Гоце Делчев“, секции

ОУ „Гоце Делчев“, секции

Повеќе
2004/05: Ученици при ОУ „Гоце Делчев“ ОУ „Гоце Делчев“, генерации 2001-2010

ОУ „Гоце Делчев“, генерации 2001-2010

Повеќе
1975: Излет со ученици од ОУ „Гоце Делчев“ до Топташ. ОУ „Гоце Делчев“, екскурзии

ОУ „Гоце Делчев“, екскурзии

Повеќе
Година непозната: Паралелка од дневен престој во ОУ „Гоце Делчев“ со учителката Љубица. ОУ „Гоце Делчев“, непознати генерации

ОУ „Гоце Делчев“, непознати генерации

Повеќе
1989/90: Ученици од IV одделение од ОУ „Гоце Делчев“ со наставникот Серафим Дукоски. ОУ „Гоце Делчев“, генерации 1990-2000

ОУ „Гоце Делчев“, генерации 1990-2000

Повеќе
1993: Синдикална организација при ОУ „Гоце Делчев“. ОУ „Гоце Делчев“, наставнички колегиум

ОУ „Гоце Делчев“, наставнички колегиум

Повеќе
1980/81: I-в одделение, учителка Вера Трајкоска. ОУ „Гоце Делчев“, генерации 1980-1989

ОУ „Гоце Делчев“, генерации 1980-1989

Повеќе
1959/60: ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“ по изградбата ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“

ОУ „Кире Гаврилоски-Јане“

Повеќе