1957: РК „Победа“ РК „Победа“

РК „Победа“

Повеќе
1954/55: Машката ракометна екипа од ОУ „Добре Јованоски“, првак на меѓуучилишни натпревари со наставникот Орде Николоски. ОУ „Добре Јованоски“, спортски активности

ОУ „Добре Јованоски“, спортски активности

Повеќе