Вез од јака на женска кошула од Прилепско поле, крај на XIX век Носијата во Прилепско поле

Народната носија во Прилепското Поле

Повеќе
8 јуни 1918: Поглед од Селечка кон Мариово... Мариово

Мариово

Повеќе