1980/81: I-в одделение, учителка Вера Трајкоска. ОУ „Гоце Делчев“, генерации 1980-1989

ОУ „Гоце Делчев“, генерации 1980-1989

Повеќе