Господин Ангелариј како Пелагониски епископ. Архиепископ Ангелариј

Архиепископ Ангелариј

Повеќе