1965: „Витаминка“ Прилепски логоа и амблеми

Прилепски логоа и амблеми

Повеќе
Метална индустрија „Металец“. Метална индустрија „Металец“

Метална индустрија „Металец“

Повеќе
29 ноември 1953: Реклама и честитка од ГП „1 Мај“... Комерцијални честитки и реклами

Комерцијални честитки и реклами

Повеќе