Ил.1: Сателитска снимка од Маркови Кули и приближна позиција на локациите од текстот Цртежи на карпи на локалитетот Маркови кули

Цртежи на карпа на локалитетот Маркови кули

Повеќе
1938: Туристичка брошура „Прилеп и Марковград“ Прилеп и Марков град

ПРИЛЕП И МАРКОВ ГРАД

Повеќе
7 јуни 1971: Мариоски плускавец пронајден на Маркови Кули, дел од колекцијата на ботаничкиот факултет во Љубљана Мариовски плускавец (Silene Viscariopsis Bornm)

Мариовски плускавец (Silene Viscariopsis Bornm)

Повеќе
2010: Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm) сликан во околината на Штавица Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm)

Македонски папрат (Asplenium Macedonicum Kümm)

Повеќе
2008: Улица во Прилеп... Македонија – Крстопатот на културите: Прилеп и Трескавец

„Македонија – Крстопатот на културите

Повеќе
Локалитетот „Градок - Маркови Кули“. Локалитетот „Градок – Маркови Кули“

Локалитетот „Градок – Маркови Кули“

Повеќе
 Маркови Кули со крстот. „Древна цивилизација“

„Древна цивилизација“

Повеќе
План на средновековно подградие (шрафирано), црквите, ископуваните гробишта и тврдината на „Маркови Кули”... Локалитетот „Маркови Кули“

Локалитетот „Маркови Кули“

Повеќе
Златоврв, 1917... Златоврв

Златоврв

Повеќе
Стеван Василески Стеван Василески

Стеван Василески

Повеќе
1954: Реконструкција на Маркови Кули според Александар Дероко... Маркукуле

Маркукуле

Повеќе
1915: Чупе во група на бегалци од прилепските „србомански“ села, кои се повлекувале заедно со српската војска... Прилепски чупи

Прилепски чупи

Повеќе