Сателитска снимка од Мало Рувци... Мало Рувци

Мало Рувци

Повеќе
Сателитска снимка на Секирци Секирци

Секирци

Повеќе
1902/03: Затворници во Куршумли ан во Скопје: Антим Катланов, Илија Керемитчиев, Димитар Ночов, Владимир Карамфилов и Михаил Ангелов Владимир Карамфилов

Владимир Карамфилов

Повеќе
Првата балканска војна: 10-та прилепска дружина во Кукуш. 10-та Прилепска дружина

10-та Прилепска дружина

Повеќе
Прва светска војна: Бонче... Бонче

Бонче

Повеќе
Прва светска војна: Јордан Тренков на служба во бугарската армија Јордан Тренков

Јордан Тренков

Повеќе
1903 година... Константин Кондов на советување со други војводи во Осоговските планини... Константин Кондов

Константин Николов Кондов – Коста

Повеќе
Дамјан Поп Иванов Дамјан Поп Иванов

Дамјан Поп Иванов

Повеќе
1917: Жени од Витолиште Витолиште

Витолиште

Повеќе
Ѓорче Петров... Ѓорче Петров

Ѓорче Петров

Повеќе