Мажучиште на сателитска снимка... Мажучиште

Мажучиште

Повеќе
Локалитетот Ридот, село Мажучиште Локалитетот „Ридот“, Мажучиште

Локалитетот „Ридот“, Мажучиште

Повеќе
Војводите: Мирче Најденов, Тане Николов и Ѓоре Спирков Леништанец Мирче Најденов

Мирче (Мирчо) Најденов

Повеќе
Воена церемонија на Централните сили во Прилеп... Висока и ниска политика

Висока и ниска политика

Повеќе
27 октомври 1943: Ученици од Мажучиште ОУ „11 октомври“, село Мажучиште

ОУ „11 октомври“, село Мажучиште

Повеќе
Кожарот Енчо со чираците пред својот дуќан. Кожарски еснаф

Кожарски еснаф

Повеќе
Драган Димески - Даме Драган Димески – Даме

Драган Димески – Даме

Повеќе
Фреска „Христовото влегување во Ерусалим“ ... Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште – фрескоживопис

Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште – Фрескоживопис

Повеќе
ФК „Динамо“, Мажучиште ФК „Динамо“, Мажучиште

ФК „Динамо“, Мажучиште

Повеќе
20те години од минатиот век: Црквата „Пресвета Богородица“ во село Мажучиште Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште

Црква „Пресвета Богородица“, село Мажучиште

Повеќе
1966: Џувалекоски во филмот Винету и полукрвната Апачи (Winnetou und das Halbblut Apanatschi) во улогата на Curly-Bill... Илија Џувалекоски

Илија Џувалекоски

Повеќе
Јануари 1960: Исечок од весникот „Нова Македонија“ Спортска хроника

Спортска хроника

Повеќе