1994: Логото од хотел „Липа“ Хотел „Липа“

Хотел „Липа“

Повеќе
Мај, 1969: Спомен од семинарот на синдикални раководители на општина Прилеп, одржан во Крушево. Останати дејности

Останати дејности

Повеќе
1901: Гоце Делчев (Долу десно) на гости за Митровден, кај семејството Бабовци... Стои: Алекса Бабе.. Од лево на десно: Браќата Владо, Ицо и Ѓоре In Vino Veritas

Старите рекле: „Кажи ми од каде си, ќе ти кажам каков си“.

Повеќе