1991: КУД „Моминок“ сликани со колеги од другите балкански земји во Ешме (Турција) КУД „Моминок“

КУД „Моминок”

Повеќе
КУД „Моминок“ Ора и игри

Ора и игри…

Повеќе