КУД „Мирче Ацев“ КУД „Мирче Ацев“

КУД „Мирче Ацев“

Повеќе
1970: Пеце Атанасоски заедно со КУД „Мирче Ацев“ на гостување во Белгија... Пеце Атанасоски

Петре Василев Атанасоски

Повеќе
Ноември 1977: „Самоуправна пракса“ - орган на работнички универзитет „Моша Пијаде“ - Прилеп Новинарски писанија и исечоци

Писанија и сечоци

Повеќе
КУД „Моминок“ Ора и игри

Ора и игри…

Повеќе