„Нова државна народна школа Краљевића Марка, подигнута 1928 године“ ОУ „11 Октомври“

ОУ „11 Октомври“

Повеќе
1928: Пригодни марки издадени од МПО од САД со чија продажба се собирале средства за функционирање на организацијата Филателија

Филателија

Повеќе