Црква „Свети Никола“, село Кошино. Црква „Свети Никола“, село Кошино

Црква „Свети Никола“, село Кошино

Повеќе
Кошино Кошино

Кошино

Повеќе
1908: Српски војводи од Македонија за време на Хуриетот Јован Цветков Долгач

Јован Цветков

Повеќе