1954: Тамбурашкиот оркестар при Монополот, под диригентство на Благоја Стојкоски - Капелникот... Благоја Стојкоски – Капелникот

Благоја Стојкоски – Капелникот

Повеќе
Соколскиот оркестар во Прилеп. Прилепски оркестри

Прилепски оркестри

Повеќе
Коста Смилески Коста Смилески

Коста Смилески

Повеќе