Подготовки во печатницата за печатењето на „Народен Глас“. Печатница „11 Октомври“

Печатница „11 Октомври“

Повеќе
1928: Василка Башеска Караџоска и Киро Караџоски Киро Караџоски

Киро Караџоски

Повеќе
1916: Пред бакалницата кај читалиштето Надежда. Бакалски еснаф

Бакалски еснаф

Повеќе