Коне Самарџиев... Коне Самарџиев

Константин Георгиев Самарџиев

Повеќе
Препис од ферманот на Аџи Ристе Логотет со кој е поставен за коџобашија... Документи

Документи

Повеќе