Тефтерот од Мице Kазанџија 1909-1930 Тефтерот од Мице казанџијата 1909-1930 година

Тефтерот од Мице казанџијата 1909-1930

Повеќе
Казанџиската работилница на Гога Мицески - Амалот Казанџиски еснаф

Казанџиски занает

Повеќе