Воведение на Пресвета Богородица - Пречиста Пресвета Богородица

Пресвета Богородица

Повеќе
Христос Спасител и Жизнодавец (1394) манастир Св. Господово преображение с.Зрзе Господ Исус Христос

Господ Исус Христос

Повеќе
1928: Пригодни марки издадени од МПО од САД со чија продажба се собирале средства за функционирање на организацијата Филателија

Филателија

Повеќе