1953/54: Предшколска група (забавачиња) од ОУ „Добре Јованоски“ со учителот Михајло. ОУ „Добре Јованоски“, генерации 1953-1975

ОУ „Добре Јованоски“, генерации 1953-1975

Повеќе