Јон Пашата Иван Димов – Пашата

Иван Најдов Димов

Повеќе
Атанас Мурџев... Атанас Мурџев

Атанас (Тано) Перев Мурџев

Повеќе
Трајко Митрев Кралев Трајко Кралев – Кралот

Трајко Митрев Кралев

Повеќе
Прва светска војна: „Погреб на цивилна жртва од непријателска граната“ Вечен им спомен!

Вечен им спомен!

Повеќе
Прилепската чета на Гога Ацев... Ѓорѓи (Гога) Ацев

Ѓорѓи (Гога) Ацев – Срцето

Повеќе
Борис Сугарев Борис Сугарев

Борис Сугарев

Повеќе
Јули 1907 година: Четите на Тане Николов, Мирчо Најденов и Ѓоре Спирков по битката на Ножот... Ѓоре Спирков

Ѓоре Спирков

Повеќе
1917: Црквата „Свети Атанасиј“ во Варош Црква „Свети Атанасиј“ во Варош

Црква „Свети Атанасиј“ во Варош

Повеќе