Велиспедско - механичарска работилница во Прилеп... Велосипедизам

Велосипедизам

Повеќе
1970: Прилепчани во предвојничката школа организирана во с. Ротино (Битолско). Југословенска народна армија

Југословенската народна армија (ЈНА)

Повеќе