Борис Василев Мончев (Трет ред, крајно десно) сликан со видни дејци на ВМРО и ВМОК... Борис Василев Мончев

Борис Василев Мончев

Повеќе
Илија Хаџи-Илиоски: „Нашата куќа“. Илија Хаџи-Илиоски

Илија Хаџи-Илиоски

Повеќе