Надгробната плоча со епитафот. Епископ Доситеј Новаковиќ

Епископ Доситеј Новаковиќ

Повеќе
2011: Патот кон Дабница... Дабница

Дабница

Повеќе