Емануел Муановиќ (1866 - 1944): „Градот на Крале Марко“. Уметничка галерија: Прилепски мотиви

Уметничка галерија: Прилепски мотиви

Повеќе