ФК „Мукос“, Дреновци ФК „Мукос“, Дреновци

ФК „Мукос“, Дреновци

Повеќе
1908: Српски војводи од Македонија за време на Хуриетот Српското четничко движење во прилепско

Српското четничко движење

Повеќе
Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци. Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци

Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци

Повеќе
2013: Црквата „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци. Црква „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци

Црква „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци

Повеќе
1925: Прилепските ковачи Милан, Петре, Борка Лилјакот, Миро и Јован... Ковачи

Ковачи

Повеќе
Крсто Наумов Магеров Крсто Наумов Магеров

Крсто Наумов Магеров

Повеќе
6 април 1950: Женска бригада во селската работна задруга „Матија Губец“ од Дреновци Дреновци

Дреновци

Повеќе
Кире Алексо Гаврилоски (Јане), (1918-1944); илустрирал: академски сликар Иван Велков, 1972/73. Кире Гаврилоски – Јане

Кире Гаврилоски – Јане

Повеќе
Прилепски ловџии... Ловџии

Ловџии

Повеќе