ФК „Мукос“, Дреновци ФК „Мукос“, Дреновци

ФК „Мукос“, Дреновци

Повеќе
1908: Српски војводи од Македонија за време на Хуриетот Српското четничко движење во прилепско

Српското четничко движење

Повеќе
Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци. Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци

Манастир „Свети Атанасиј“, село Дреновци

Повеќе
Црква „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци. Црква „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци

Црква „Свети Теодор Тирон“, село Дреновци

Повеќе
1925: Прилепските ковачи Милан, Петре, Борка Лилјакот, Миро и Јован... Ковачи

Ковачи

Повеќе
Крсто Наумов Магеров Крсто Наумов Магеров

Крсто Наумов Магеров

Повеќе