Јордан Самарџиев Јордан Самарџиев

Јордан Самарџиев

Повеќе
Ѓорче Петров... Ѓорче Петров

Ѓорче Петров

Повеќе
1907: Илустрирана картичка испратена до Георги Иванов од  Прилеп Илустрирани картички, честитки

Илустрирани картички…

Повеќе