1996: Милојко Коруноски Милојко Коруноски

МИЛОЈКО КОРУНОСКИ

Повеќе
1996: Никола Небрежанец Никола Небрежанец

НИКОЛА НЕБРЕЖАНЕЦ

Повеќе
Црква „Вознесение Христово“, село Долнени Црква „Вознесение Христово“, село Долнени

Црква „Вознесение Христово“, село Долнени

Повеќе
Изградба на Студенчица... Систем за водоснабдување Студенчица

Системот за водоснабдување Студенчица

Повеќе
Воена церемонија на Централните сили во Прилеп... Висока и ниска политика

Висока и ниска политика

Повеќе
1927/28: Ученици при ОУ во Долнени ОУ „Пецо Даскалот“, село Долнени

ОУ „Пецо Даскалот“, село Долнени

Повеќе
ФК „Илинден“, Долнени. ФК „Илинден“, Долнени

ФК „Илинден“, Долнени

Повеќе
Пецо Крстески - Даскалот Пецо Крстески – Даскалот

Пецо Крстески – Даскалот

Повеќе
29 ноември 1953: Реклама и честитка од ГП „1 Мај“... Комерцијални честитки и реклами

Комерцијални честитки и реклами

Повеќе
Куќа во Костинци... Костинци

Костинци

Повеќе
Дамјан Поп Иванов Дамјан Поп Иванов

Дамјан Поп Иванов

Повеќе
Мај, 1951: Долнени. Долнени

Долнени

Повеќе
1908, Хуриетот: Глигор Соколов(иќ) (трет во вториот ред) со Српски војводи од Македонија Глигор Соколов Ламев

Глигор Соколов Ламев

Повеќе
1970: Пеце Атанасоски заедно со КУД „Мирче Ацев“ на гостување во Белгија... Пеце Атанасоски

Петре Василев Атанасоски

Повеќе
Ноември 1977: „Самоуправна пракса“ - орган на работнички универзитет „Моша Пијаде“ - Прилеп Новинарски писанија и исечоци

Писанија и сечоци

Повеќе