Дочек на нова година 1959 во домашна атмосфера - Чаловци,Кајџановци и Аговци Чаловци

Чаловци

Повеќе
Фотографија од архивата на семејството Димкар Деца од фамилија…

НЕКОЛКУ ДЕТИНЦКИ ЗБОРОВИ

Повеќе