„Од пред работилницата со рабата од Славе Здравев...“ Превоз на патници и стоки

Превоз на патници и стоки

Повеќе
Дочек на нова година 1959 во домашна атмосфера - Чаловци,Кајџановци и Аговци Чаловци

Чаловци

Повеќе