2015: Десово... Десово

Десово

Повеќе
Крсте Митрески - Господ Крсте Митрески – Господ

Крсте Митрески – Господ

Повеќе
Локалитетот „Кале“, село Десово. Локалитетот „Кале“, село Десово

Локалитетот „Кале“, село Десово

Повеќе
Драган Димески - Даме Драган Димески – Даме

Драган Димески – Даме

Повеќе
ФК „Гарван“, Десово ФК „Гарван“, Десово

ФК „Гарван“, Десово

Повеќе
6 април 1950: Женска бригада во селската работна задруга „Матија Губец“ од Дреновци Дреновци

Дреновци

Повеќе
Мице Козар на поседок во Мариово... Мице Лазаров Козароски – Козар

Мице Лазаров Козароски

Повеќе
1 јануари 1918:  Арно Хааг: „Поглед од Прилеп, Македонија“ Исламска заедница

Исламска заедница

Повеќе
Прилепски ловџии... Ловџии

Ловџии

Повеќе
1908: Прилепски војводи за време на Хуриетот во Битола: Седат: Кочо Хаџиманов, Иван Смичков, Тане Николов и Мирчо Најденов... Организиран вооружен отпор

Прилепски вооружени чети…

Повеќе