Сателитска снимка на село Зрзе Зрзе

Зрзе

Повеќе
Стровија... Стровија

Стровија

Повеќе
Прилепската чета на Гога Ацев... Ѓорѓи (Гога) Ацев

Ѓорѓи (Гога) Ацев – Срцето

Повеќе