Прва светска војна: Воденица во Мариово... Воденичарство и каменарство

Воденичарството и каменарството

Повеќе
Јордан со сопругата, слугинката Ангелина со ќерката Милка, снаата Богданка и мајката Марија, 23 април 1912... Бомболовци

Бомболовци

Повеќе
Тито, партија, младина, акција... Изградба

Изградба

Повеќе