Учебна 1888/89: Учители и ученици од Солунската машка гимназија Георги Трајчев

Георги Трајчев

Повеќе
1917: Жени од Витолиште Витолиште

Витолиште

Повеќе
„Прилеп“... Прилепски времеплов

Прилепски времеплов

Повеќе