За жал сеуште немаме фотографија од Алампиоска Блага Алампиоска Блага

Алампиоска Блага

Повеќе
Бошко Бабиќ Бошко Бабиќ

Бошко Бабиќ

Повеќе
1950/51: Плакат од претставата „Поп Киро и поп Спиро“. Театарски плакати

Театарски плакати

Повеќе
Благоја Ристески - Платнар Благоја Ристески – Платнар

Благоја Ристески – Платнар

Повеќе
1899: Издание на поштенска картичка од Отоманската империја со вредност на 20 пари од 1892 година, испратена од Прилеп до Самоков (Бугарија) Поштенски картички и телеграми

Поштенски картички и телеграми

Повеќе
Благоја Спиркоски како Сава Савиќ во „Протекција“ од Бранислав Нушиќ Благоја Спиркоски – Џумерко

Благоја Спиркоски – Џумерко

Повеќе
18 март 1912: Поштенски жиг од прилепската пошта... Поштенски жигови

Поштенски жигови

Повеќе