1988: Логото од РО „Сирма“ РО „Сирма“

РО „Сирма“ – Прилеп

Повеќе
1976: ОРА „Мариово“ - Доаѓање на бригадирите ОРА „Мариово“ 1976/79 година

Младинска работна акција „Мариово“ 1976/79 година

Повеќе