Соколскиот оркестар во Прилеп. Прилепски оркестри

Прилепски оркестри

Повеќе
1910: Музичари на народен собир во манастирот „Св. Архангел Михаил“ во Варош Музичка традиција

Музичка традиција…

Повеќе