Полковник Стефан Илиев... Полковник Стефан Илиев

Полковникот Стефан Илиев

Повеќе
Григор Ќуркчиев Григор Ќуркчиев

Григор Ќуркчиев

Повеќе
1907: Илустрирана картичка испратена до Георги Иванов од  Прилеп Илустрирани картички, честитки

Илустрирани картички…

Повеќе