Четата на војводата Коне Павле ... Коне Павле

Коне Павле

Повеќе
Војводата Мирче Ацев сликан во Софија... Мирче Ацев Оровчанец

Мирче Ацев Оровчанец

Повеќе
Фрска на главната апсида на која е преставен еден од двата ангела кои ја нудат својата помош на Богороца... Црква „Свeти Никола“, Варош – Фрескоживопис

Црква „Свeти Никола“, Варош – Фрескоживопис

Повеќе
Септември 1944: Проглас по повод капитулацијата на бугарија Втора светска војна

Втора светска војна

Повеќе
Дваесеттите години од минатиот век... Внуците на поп Јован Попоски: Гога Тасески, Сотир Сотироски, Нада Тасеска, Блага Сотироска,Аначе Тасески,Христина Попоска, Иванка Тасеска, Васка и Цена Сотироски Поповци

Поповци…

Повеќе
1924: „Црква Светог Петра код Прилепа...“ Црква „Свети Петар и Павле“ во Варош

Црква „Свети Петар и Павле“ во Варош

Повеќе
„Црква Свете Пречисте код Прилепа“... 1924 година Црква „Света Богородица – Пречиста“ во Варош

Црква „Света Богородица – Пречиста“ во Варош

Повеќе
1954: Реконструкција на Маркови Кули според Александар Дероко... Маркукуле

Маркукуле

Повеќе
1917: Селски двор во прилепско... Рајата во Прилепско

ФОТОГАЛЕРИЈА: Рајата во Прилепско

Повеќе
1924: „Црква Светог Никола код Прилепа“ Црква „Свети Никола“ во Варош

Црква „Свети Никола“ во Варош

Повеќе
1917: Црквата „Свети Атанасиј“ во Варош Црква „Свети Атанасиј“ во Варош

Црква „Свети Атанасиј“ во Варош

Повеќе
1916: Црквата Свети Димитриј во Варош... Црква „Свети Димитриј“ во Варош

Црквата „Свети Димитриј“ во Варош

Повеќе