Мирче Ацев (средина) во четата на прилепскиот војвода Коне Павле Ацеви – Колено на патриоти и револуционери…

АЦЕВИ – КОЛЕНО НА ПАТРИОТИ И РЕВОЛУЦИОНЕРИ…

Повеќе
Април 1941: Сотир Нанев во Скопје Сотир Нанев

Сотир Нанев

Повеќе
Димитар Чкатров Димитар Чкатров

Димитар Чкатров

Повеќе