14 март 1918: Разгледница испратена од Шумен (Бугарија) во Прилеп... Разгледници испратени во Прилеп

Разгледници испратени во Прилеп

Повеќе
Мице Димески Мице Димески

Мице Димески

Повеќе
Григор Ќуркчиев Григор Ќуркчиев

Григор Ќуркчиев

Повеќе