Сотир Шнајдерот и сопругата Марија со калфите. Семејството Бошкоски

Семејството на Сотир Бошкоски – Шнајдерот

Повеќе