1977: Членовите на моделарската секција при Аеро клуб „Прилеп“ Воздухопловно и ракетно моделарство

Воздухопловно и ракетно моделарство

Повеќе
Коле Чашуле Коле Чашуле

Коле Чашуле

Повеќе