1938: Туристичка брошура „Прилеп и Марковград“ Прилеп и Марков град

ПРИЛЕП И МАРКОВ ГРАД

Повеќе
Прва светска војна: Воденица во Мариово... Воденичарство и каменарство

Воденичарството и каменарството

Повеќе
Прва светска војна: „Погреб на цивилна жртва од непријателска граната“ Вечен им спомен!

Вечен им спомен!

Повеќе
Јордан со сопругата, слугинката Ангелина со ќерката Милка, снаата Богданка и мајката Марија, 23 април 1912... Бомболовци

Бомболовци

Повеќе