1954: Тамбурашкиот оркестар при Монополот, под диригентство на Благоја Стојкоски - Капелникот... Благоја Стојкоски – Капелникот

Благоја Стојкоски – Капелникот

Повеќе
1967: Тамбурашкиот оркестар при ОУ „Кире Гаврилоски - Јане“ под диригентство на Благоја Стојкоски - Капелникот. ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, секции

ОУ „Кире Гаврилоски – Јане“, секции

Повеќе
Соколскиот оркестар во Прилеп. Прилепски оркестри

Прилепски оркестри

Повеќе