Димитар Вандески како Рако во „Мангите пијат чај“ од Драгослав Михаиловиќ... Димитар Вандески

Димитар Вандески

Повеќе
Трајче Иваноски како Дробац во „Функционер“ од Фадил Хаџиќ... Трајче Иваноски

Трајче Иваноски

Повеќе
Благоја Ивчески како Коста во „Мангите пијат чај“ од Драгослав Михаиловиќ... Благоја Ивчески

Благоја Ивчески

Повеќе